University of the Philippines Diliman Gender Office

March 17, 2014

The Vagina Monologues

The Vagina Monologues
21 Marso 2014 (7n.g. -9 n. g.)
4th Floor Vinzons Hall

The Vagina Monologues

21 Marso 2014 (7n.g. -9 n. g.)

4th Floor Vinzons Hall

 

Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng buwan ng Kababaihan, inihahandog ng UPDGO sa pakikipagtulungan sa GABRIELA-Youth ang "The Vagina Monologue." Isa itong pagtatanghal na isinulat ni Eve Ensler batay sa kaniyang panayam sa mahigit 200 kababaihan. Ilan sa mga tema nito ay ang pagdiriwang sa seksuwalidad at kalakasan ng kababaihan. LIBRE ang panonood ng pagtatanghal bilang pagdiriwang sa ika-20 anibersaryo ng GABRIELA-Youth. Para sa mga tanong at/o kumpirmasyon, maaari kayong makipag-ugnayan kay Bb. Kristel May G. Magdaraog o kay Bb. Michelle M. Galvez sa 9269053/981-8500 local 2467 o sa pamamagitan ng email sa updgo@upd.edu.ph.