University of the Philippines Diliman Gender Office

March 21, 2016

Rehistrasyon para sa GST Org Recognition 2015

Bukas na ang rehistrasyon para sa Gender Sensitivity Training bilang rekisito ng mga organisasyon sa UP Diliman 2015 Org Recognition.

GT poster

Bukas na ang rehistrasyon para sa Gender Sensitivity Training bilang rekisito ng mga organisasyon sa UP Diliman 2015 Org Recognition.

Mangyaring alalahanin ang mga sumusunod na panuntunan:

1. Isang myembro ng bawat organisasyon ay dapat magtungo sa UP Diliman Gender Office (2F Benton Hall, M. Roxas St., UP Diliman. Telephone: 9269053) upang kumuha ng passcode. Ang passcode ay gagamitin upang i-akses ang Gender Sensitivity Training Registration System (http://dgo.upd.edu.pyh/gstrs).

2. Apat na myembro (hindi kabilang ang mga nagtapos na) ang kailangang magpalista sa GSTRS upang makakuha ng slot.

3. Ang Apat (4) na miyembro ng bawat organisasyon ay maaaring pumili alinman sa dalawang kursong pangkasarian at seksuwalidad (KASARIAN 101/102). Gayumpaman, rekisitong nakatapos ng KASARIAN 101 ang lahat ng dadalo sa Kasarian 102.

4. Magbibigay ang UPDGO ng sertipiko ng paglahok sa lahat ng organisasyon na nakatapos sa Kasarian 101/102.

Paalala:
Hanggang 50 kalahok lamang ang bawat sesyon.
Magsisimula ang mga ito sa takdang oras, at magkakaroon lamang ng 15 minutong palugit para sa nagparehistro sa GSTRS.
Pagkatapos ng 15 minuto, ibubukas ang sesyon sa mga walk-in batay sa mga bilang ng bakanteng slot.
Wala nang tatanggapin sa Kasarian 101/102 kapag nagsimula na ang unang sesyon.