University of the Philippines Diliman Gender Office

February 24, 2014

Cine Gabriela: SISTER STELLA L

Cine Gabriela: SISTER STELLA L
21 Marso 2014 (4n.h - 7n.g.)
College of Mass Communicatio Auditorium

sisterstellaL

Cine Gabriela: SISTER STELLA L
21 Marso 2014 (4n.h - 7n.g.)

College of Mass Communicatio Auditorium


Bilang bahagi ng taon-taong pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw at Buwan ng Kababaihan ngayong Marso 2014, ang UP Diliman Gender Office (UPDGO), sa pakikipagtulungan ng Gabriela Women's Party, Gabriela Youth - UP Diliman, at Center for Women's Resources, ay maglulunsad ng SINE GABRIELA. Isa itong pista ng mga pelikulang nagtatampok ng iba't ibang kalagayan ng kababaihan sa Pilipinas at ng aktibo nilang pakikilahok tungo sa pagbabago. Libre at bukas sa publiko ang SINE GABRIELA upang mas maraming kabataan at estudyante ang makapunta.

Bukod sa LIBRE ang panonood ng pelikula, magkakaroon din ng bukas na talakayan kasama ang ilang mga naging bahagi ng produksiyon ng nabanggit na pelikula. Para sa mga tanong at/o kumpirmasyon, maaari kayong makipag-ugnayan kay Bb. Kristel May G. Magdaraog o kay Bb. Michelle M. Galvez sa 9269053/981-8500 local 2467 o sa pamamagitan ng email sa updgo@upd.edu.ph.