University of the Philippines Diliman Gender Office

May 18, 2016

Gender Issues and Gender Framework Orientation

DGO Skills Development Session
18 Mayo 2016, Diliman Gender Office Seminar Room

13227017 765437023558219 5496878972318517640 n

Bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad ng mga empleyado ng Diliman Gender Office hinggil sa usaping pangkasarian, inilunsad ang Skills Development Session hinggil sa Gender Analysis and Gender Framework Orientation.

Ang nagbigay ng oryentasyon ay si Bb. Salvacion Pascual, ang residenteng Gender and Development Consultant ng DGO. Tinalakay niya ang iba't ibang mga teorya't pamamaraan sa mas mahusay na pagtukoy ng isyung pangkasarian, na maaaring ilapat sa institusyonal na GAD plan and budget, pati na rin sa personal na pagsusuri ng mga pang-araw-araw na pagharap sa mga isyung pangkasarian.

Una ito sa mga marami pang susunod na skills development training ng opisina upang mas lalong mahusay na mabigyan ng serbisyo ang komunidad ng UP.