University of the Philippines Diliman Gender Office

October 21, 2014

JUSTICE FOR JENNIFER! JUNK VFA & EDCA!!!

KATARUNGAN PARA KAY JENNIFER! KATARUNGAN PARA SA LAHAT NG KABABAIHAN AT KASARIAN! KATARUNGAN PARA SA INANG BAYAN!

IMG 2545

KATARUNGAN PARA KAY JENNIFER! KATARUNGAN PARA SA LAHAT NG KABABAIHAN AT KASARIAN! KATARUNGAN PARA SA INANG BAYAN!

Justice for Jennifer! Junk VFA & EDCA Network – UP Diliman

Pahayag ng Pakikiisa | Oktubre 21, 2014 

 

Mariing kinukundena ng buong komunidad ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman ang karumal-dumal na pagpaslang kay Bb. Jennifer Laude, Pilipinang transwoman, ng di-umano ay US Marine na si Private 1st Class Joseph Scott Pemberton noong Oktubre 11, 2014 sa Lungsod ng Olongapo. Nananawagan kaming litisin ang akusado sa ilalim ng kustodiya ng Pilipinas sa lalong madaling panahon.

 

Nakaukit sa kasaysayan ang hindi na mabilang na paglapastangan ng mga sundalong Amerikano sa karapatang-pantao ng mamamayang Pilipino. Nakapagtala ng humigit-kumulang 3,000 kaso ng seksuwal na pang-aabuso at karahasan laban sa kababaihan at kabataan mula 1980-1990, sa panahong epektibo pa ang RP-US Military Bases Agreement. Siyam na kaso naman ng paglabag sa karapatang pantao ang naiulat mula nang ipatupad ang Visiting Forces Agreement (VFA) noong 1999, kabilang dito ang brutal na pagpatay kay Jennifer. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang napapanagot dahil sa mga maka-Amerikanong probisyon sa VFA. Kaya naman naninindigan ang komunidad ng UP Diliman na makakamit lamang ang hustiya para kay Jennifer sampu ng mga mamamayang Pilipino, kung tuluyang maibabasura ang mga baylateral na kasunduang pangmilitar na VFA at Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nagpapahintulot ng karahasan at kawalan ng katarungang nagaganap sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos.

 

Nananawagan din ang komunidad ng UP sa agarang pagpasa ng Anti-Discrimination Bill sa ating bansa. Ang pagsusulong nito’y lehitimisasyon sa mga identidad pangkasarian at pagtitiyak na ang anumang insidente at krimeng tulak ng poot o pagkamuhi ay maparurusahan.

 

Hindi makakamit ang hustisya sa pananatili ng status quo o ng kalagayang nagpapahintulot ng karahasan. Makakamtan lamang ang katarungan sa pamamagitan ng paglikha ng isang lipunang tunay na magsisilbi at kakalinga sa kapakanan ng nakararaming mamamayan anuman kanilang uri at kasarian.

 

KATARUNGAN PARA KAY JENNIFER LAUDE!

LABANAN ANG DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBT!

ANTI-DISKRIMINATION BILL, NGAYON NA!

PANAGUTIN SI PEMBERTON SA BATAS NG PILIPINAS!

IBASURA ANG VFA AT EDCA!
IPAGLABAN ANG SOBERANYA NG PILIPINAS!
IBAGSAK ANG IMPERYALISMONG ESTADOS UNIDOS!!!

 

 

CONVENOR

University ofthe Philippines Diliman Gender Office (UPDGO)

 

PANIMULANG PUMIRMA:

UPD Gender and Development Focal Point System (GADFPS)

Asian Institute of Tourism (AIT) GAD Committee

College of Arts and Letters (CAL) GAD Committee

College of Mass Communication (CMC) GAD Committee

College of Social Science and Philosophy (CSSP) GAD Committee

College of Social Work and Community Development (CSWCD) GAD Committee

Ipil Dormitory GAD Committee

Kalayaan Dormitory GAD Committee

University Health Service (UHS) GAD Committee

University of the Philippines Library GAD Committee

School of Labor and Industrial Relations (SOLAIR) GAD Committee

 

Alliance of Contractual Employees in UP (ACE-UP)

All UP Academic Employees Union (AUPAEU)

All UP Workers Union (AUPWU)

All UP Women Solidarity

AlaySining

Alpha Nu Fraternity

Barangay UP Campus

Center for International Studies (CIS)

College of Social Work and Community Development Student Council (CSWCD-SC)

CSWCD-UPJSWAP

Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND)

DZUP 1602 Kasali Ka!

GABRIELA Youth – UP Diliman

League of Filipino Students (LFS) - UP Diliman

Office of Anti Sexual Harassment (OASH)

Office of Student Housing (OSH-UPD)

Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP (STAND-UP)

UP Babaylan

UP Center for Women’s Studies (UPCWS)

 

____________________________________________

Sa mga organisasyon, kolehiyo, at opisinang nais ding tumindig at ipahayag ang kanilang pakikiisa, makipag-ugnayan lamang sa UP Diliman Gender Office (UPDGO) sa updgo@upd.edu.ph