University of the Philippines Diliman Gender Office

May 02, 2016

Kasarian 101: Klase ni Prop. Regulus Tantoco

Kasarian 101 para sa mga mag-aaral ng Kasaysayan 1
Prop. Regulus Tantoco
2 Mayo 2016

Nakagawian nang maglaan ng isang sesyon ng Kasarian 101 (Gender Sensitivity Orientation) sa bawat klase ng Kasaysayan 1 ni Prop. Regulus Tantoco. Ngayong taon, ang tema ng Kasarian 101 ay, 'Isang nakapagmumulat at napapanahong Gender Awareness Seminar para sa mga mag-aaral ng Kasaysayan'.

Katuwang ng DGO ang Office of Anti-Sexual Harassment sa aktibidad na ito.