University of the Philippines Diliman Gender Office

February 14, 2014

One Billion Rising for Justice - February 14, 2014

Tuloy-tuloy ang pagbangon, pagsayaw, at paglaya hangga't hindi nakakamit ang hangad nating katarungan!

Taos-pusong nagpapasalamat ang University of the Philippines Diliman Gender Office (UPDGO) sa buong komunidad ng UP Diliman para sa masiglang paglahok at pakikibahagi sa matagumpay na kampanyang ONE BILLION RISING for JUSTICE!