University of the Philippines Diliman Gender Office

Serbisyo at gawain

Counseling

Feminist Crisis Counseling

Makababaeng pagpapayo at kagyat na pagbibigay-ginhawa sa mga biktima ng sexual harassment, rape at violence against women and children.

 

Violence Against Women and Children (VAWC) Legal Counseling

Legal na pagpapayo sa mga proseso sa batas na maaaring maging hakbang bilang tugon sa mga kaso ng VAWC

 

Pagbibigay ng training 

 Nagbibigay ang UP DGO ng mga pag-aaral tungkol sa kasarian sa iba't ibang mga kolehiyo at opisina sa loob at labas ng UP ayon sa kani-kanilang mga angkop na pangangailangan at gawain. Ilang halimbawa lamang ang Gender Sensitivity Training, Paralegal Training,at Gender Sensitive Interviewing sa mga ibinibigay ng opisina. Layunin ng mga ito na maabot ang pinakamaraming miyembro ng komunidad ng UP bilang bahagi ng pagtataguyod ng campus na gender sensitive.

Pananaliksik at publikasyon

Aktibong pag-aaral sa mga usaping may kaugnayan sa kasarian, paglikha ng resource materials, at pagbabahagi nito sa buong komunidad ng UP.

Pagpapalakas ng Gender and Development Focal Point System (GAD FPS) sa UP Diliman

Tinitiyak ng UP DGO, sa pamamagitan ng GAD FPS, ang pagsasakatuparan ng gender mainstreaming sa mga kolehiyo at opisina sa pamamagitan ng regular na paglulunsad ng mga gender-sensitive na gawain, pananaliksik, curriculum at serbisyo.

 

Gawaing adbokasiya

Pinangungunahan ng UP DGO ang pagbuo ng mga programa para sa mga kampanyang nagtataguyod ng hustisyang pangkasarian at makataong campus. Narito ang ilan sa mga kampanyang aktibong nilalahukan ng opisina:

  • One Billion Rising

  • Pagdiriwang ng International Women's Day and Women's Month

  • Quezon City Pride March at UP Diliman Pride March

  • Pagdiriwang ng International Day for Elimination of Violence Against Women

  • Pagdiriwang ng 16 Days of Activism

  • Pagdiriwang ng International Day Against Homophobia and Transphobia

Gawaing pakikipag-ugnayan

Nag-oorganisa ang UP DGO ng mga aktibidad na naglalayong magbigay ng kaalaman at kamulatan sa mga komunidad tungkol sa iba't ibang isyung pangkasarian. Katuwang at bukas ang UP DGO sa iba't ibang mga kolehiyo, unibersidad, opisina, organisasyon sa loob at labas ng campus, pati na rin sa mga opisina ng lokal na pamahalaan.