Maaaring itong makatulong sa mga victim-survivors at mga mayroong kakilalang nakaranas ng GBV.