12th GAD SUMMIT: UP Diliman GAD Agenda 2023-2028 Validation

After more than a year of GAD work in collaboration with the various GAD Committees across UP Diliman towards (1) contributing to the 2021 GAD Agenda Consultation Series, (2) workshopping and validating the 2021 UP Diliman Rapid GAD Assessment of Thematic Areas, (3) developing and planning of the VMGs and GAD Goals by the Core Group, and (4) drafting the GAD Strategic Plans, the UP Diliman Gender Office is happy to convene the 12th UP Diliman Gender and Development (GAD) Summit for the presentation and validation of the UP Diliman GAD Agenda 2023-2028. This validation will be the basis for the finalization of the GAD Agenda to be launched and published in September 2022.

The UPDGO would like to thank and give credit to all the participating GAD Committees, the GAD Agenda Core Group, and our GAD Agenda Writers – Aiza Palaya (University Library), Joseph Dominic Liao (Office of Student Housing), Eric Loyd Hilario (UP Integrated School), Anna Cristina Nadora (UP Integrated School), Gian Louisse Roy (School of Statistics), and Kathleen Estrella (Office of the Vice Chancellor for Student Affairs). With the guidance of Ms. Gichelle Cruz, GESI Consultant from the National GAD Resource Pool of the Philippine Commission on Women (PCW), we have now arrived at this final stage.  

We would also like to thank Chancellor Fidel R. Nemenzo for his unwavering support for the UPDGO throughout the yearlong process of developing and crafting the GAD Agenda.

Join us at this momentous event on August 18, 2022 (Thursday) from 8:30AM to 4:00PM. We look forward to seeing you all then!

GABAY AT AGAPAY: Paglikha ng Protokol Laban sa Sexual Harassment

Idinaos noong Agosto 8, 2022 ang webinar na “GABAY AT AGAPAY: Paglikha ng Protokol Laban sa Sexual Harassment” sa pangunguna ng UP Diliman Gender Office, UP Diliman Department of Philosophy at Office of Anti-Sexual Harassment UP Diliman. Ibinukas ang webinar sa mga komite ng Gender and Development (o GAD) sa U.P. Diliman upang hikayatin ang mga yunit na lumikha ng sarili nilang mga protokol laban sa sexual harassment, alinsunod sa Section 29 ng UP Anti-Sexual Harassment Code.

Sa tulong nina Dr. Teresa Paula de Luna (Tagapag-ugnay ng OASH UP Diliman) at katuwang din ang Legal Consultant ng OASH UPD na si Atty Mary Ruth Punzalan, tinalakay ang mandato ng U.P. at ng pamahalaan sa usapin ng mga batas at palisiyang tumutugon sa sexual harassment. Nagkaroon din ng talakayan tungkol sa Gender-based Violence Response and Protocol si Anna Myrishia Villanueva, Guidance Services Specialist ng UPDGO.

Nagbahagi din ng mga mensahe sina Kristel May Gomez Magdaraog (Tagapag-ugnay ng UPDGO) at si Assoc. Prof. Karen Connie M. Abalos Orendain (Tagapangulo ng UP Diliman Department of Philosophy).

Hinihikayat namin ang mga yunit sa U.P. Diliman na panimulan ang paglikha ng kani-kanilang mga lokal na protokol laban sa sexual harassment. Maaaring magpadala ng e-mail sa updgo@up.edu.ph at sa oash.upd@up.edu.ph.

Maraming salamat sa mga dumalo!

BUWAN NG WIKA 2022

Nakikiisa ang UPDGO sa Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2022 na may temang “Wikang Filipino: Talaytay ng Karapatan, Katotohanan, at Katarungang Panlipunan.”
Makiisa sa mga aktibidad na inihanda ngayong buwan at tuluyang itaguyod ang Wikang Pambansa.
 
Narito ang Kalendaryo ng mga Aktibidad:
1. Linangan 2022: Workshop sa Katutubong Pananaliksik sa Sikolohiya. Apat na araw na palihan sa pananaliksik sa sikolohiya, agham panlipunan, at humanidades. [Ang detalye ay makikita sa FB page ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino]
2. Paghinun-anon: Talakayan sa Wikang Filipino. Mga panayam sa iba’t ibang paksang pangwika. [Ang detalye ay makikita sa FB page ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas]
3. Filipino Ngayon: Mga Isyu at Problema ng Wikang Pambansa. Dalawang araw na seminar na isasagawa para sa mga guro at mag-aaral sa Batangas. [Onsite na gawain na pinamamahalaan ng Batangas Eastern Colleges]
4. Open Talk: Wikang Filipino at Kasaysayan sa Hamon ng Disimpormasyon. Webinar kasama ang PambansangAlagad ng Sining Virgilio S. Almario at Pangulo ng Philippine Historical Association Ma. Luisa T. Camagay. [Ang detalye ay maipababatid sa mga susunod na araw sa FB page ng UPOU Multimedia Center]
5. Lunsaran: Paglulunsad ng mga Publikasyon. Paglulunsad ng mga bagong aklat at isyu ng Daluyang journal ng SWF-UPD sa online na platform na pinondohan ng Opisina ng Tsanselor. [Ipalalabas ito sa FB page ng SWF-UPD]
Bisitahin ang pahina ng Sentro ng Wikang Filipino para sa mga detalye ng rehistrasyon at iba pang impormasyon https://www.facebook.com/swfupdiliman

Changing Landscape: Pagbabago Tungo sa Kaligtasan

TRIGGER WARNING: Sexual Abuse, Suicide

CHANGING LANDSCAPE: PAGBABAGO TUNGO SA KALIGTASAN

Naging matunog ang kontrobersiya tungkol sa ilang insidente ng sexual harassment at abuse sa Philippine High School for the Arts nitong mga nakaraang buwan. Nagsimula ang usap-usapan noong nakaraang taon sa mga grupo ng mga artista sa teatro at pelikula na mga kapwa nagsipagtapos sa PHSA. Kabi-kabilaang mga posts ang lumabas mula sa mga mag-aaral na nagbahagi ng kani-kanilang mga karanasan ng pang-aabuso at ang hindi pagtugon sa kanilang mga hinaing. Umigting pang lalo ang isyu sa pagpanaw ng guro mula sa institusyon na kabilang sa mga inaakusahan ng mga mag-aaral. Mahirap sa mga victim-survivors na lumipas ang mga taon na walang naging malinaw na tugon sa kanilang mga naging reklamo at naging doble pa nang pumanaw ang akusado.

Sa gitna ng ganitong kontrobersiya ng pang-aabuso sa pagitan ng mga mag-aaral, guro, at mga empleyado, paano at saan nga ba titindig ang institusyon sa usapin ng sexual harassment and abuse at iba pang porma ng gender-based violence o GBV? 

Sa Unibersidad ng Pilipinas, sa tulong ng kani-kanilang mga Gender Offices, patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang mapaunlad ang mga serbisyong may layuning wakasan ang iba’t ibang uri ng gender-based violence at harassment. Sa paraang ito, nahihikayat ang buong unibersidad kabilang ang mga mag-aaral, guro, empleyado, at lahat ng kasapi ng komunidad na makibahagi at makiisa upang mapaigting ang mga mekanismo laban sa GBV. 

Sa karanasan ng UP Diliman Gender Office, magiging matagumpay lamang tayo sa layuning wakasan ang GBV at iba pang porma ng pang-aabuso sa mga institusyon gaya ng mga paaralan sa pamamagitan ng pag-uusap at konsultasyon sa lahat ng kasapi ng institusyon.Hinahamon namin ang lahat ng mga paaralan at unibersidad na baguhin ang kultura ng diskriminasyon at pang-aabuso na kahit hindi natin napapansin ay laganap sa ating mga bakuran kung tayo ay hindi gender-responsive. Pakinggan, tugunan, at panagutin ang mga nang-aabuso. Hindi madali para sa isang victim-survivor ang lumabas at ilahad ang kanilang karanasan. Hindi na dapat dumagdag pa sa trauma ang administrasyon ng PHSA sa pagwawalang-bahala sa mga karanasan ng kanilang mga kasalukuyan at dating mga estudyante.

Bukas ang aming opisina, hindi lamang sa PHSA kundi sa lahat ng mga paaralan at unibersidad, para sa malayang talakayan para tuluyang maging ligtas ang ating mga espasyo. Maaari ninyong i-download at basahin ang Protocol for Gender-Based Violence Prevention and Response sa aming website sa https://dgo.upd.edu.ph/up-diliman-protocol-for-gender-based-violence-prevention-and-response/ upang magsilbing gabay para sa pagkakaroon ng mga palisiya at protocol sa pagtugon sa gender-based violence.

#safeschools

#endGBVnow

#SafeSpaces

#PHSA

Pagsasanay sa Kasarian ng mga UPD Guards

Isang matagumpay na hapon ang naisagawa ng UP Diliman Gender Office kasama ang mga security guards na dalawang buwan nang walang trabaho at pasahod dahil sa hindi pagrerenew ng kanilang agency. Bilang suporta, naganap ang isang maikling Gender Sensitivity Orientation at oryentasyon sa Gender-Based Violence Protocol sa pangunguna nina Training at SOGIE Officer Giano Potes at Guidance Specialist Anna Villanueva sa tulong nina Connie Marquina at Wilfran Dela Paz. Nakapagbahagi ng karunungan ang UPDGO sa mga guards at kanilang mga pamilya tungkol sa batayang konsepto sa kasarian at naging daan din ito upang sila ay makapagbahagi ng personal na karanasan tungkol sa diskriminasyon, pang-aabuso, at harassment sa trabaho, tahanan, at komunidad. Nakatanggap ang mga guards ng tote bags na may kasamang babasahin at materyal tungkol sa kasarian at sekswalidad kasama ang munting handog na pakain para sa lahat. 

Kasabay ng pagsulong sa kaalaman at serbisyo sa kasarian at sekswalidad ay ang pagsulong para sa sahod, trabaho, at karapatan para sa lahat.