GABAY AT AGAPAY: Paglikha ng Protokol Laban sa Sexual Harassment

Idinaos noong Agosto 8, 2022 ang webinar na “GABAY AT AGAPAY: Paglikha ng Protokol Laban sa Sexual Harassment” sa pangunguna ng UP Diliman Gender Office, UP Diliman Department of Philosophy at Office of Anti-Sexual Harassment UP Diliman. Ibinukas ang webinar sa mga komite ng Gender and Development (o GAD) sa U.P. Diliman upang hikayatin ang mga yunit na lumikha ng sarili nilang mga protokol laban sa sexual harassment, alinsunod sa Section 29 ng UP Anti-Sexual Harassment Code.

Sa tulong nina Dr. Teresa Paula de Luna (Tagapag-ugnay ng OASH UP Diliman) at katuwang din ang Legal Consultant ng OASH UPD na si Atty Mary Ruth Punzalan, tinalakay ang mandato ng U.P. at ng pamahalaan sa usapin ng mga batas at palisiyang tumutugon sa sexual harassment. Nagkaroon din ng talakayan tungkol sa Gender-based Violence Response and Protocol si Anna Myrishia Villanueva, Guidance Services Specialist ng UPDGO.

Nagbahagi din ng mga mensahe sina Kristel May Gomez Magdaraog (Tagapag-ugnay ng UPDGO) at si Assoc. Prof. Karen Connie M. Abalos Orendain (Tagapangulo ng UP Diliman Department of Philosophy).

Hinihikayat namin ang mga yunit sa U.P. Diliman na panimulan ang paglikha ng kani-kanilang mga lokal na protokol laban sa sexual harassment. Maaaring magpadala ng e-mail sa updgo@up.edu.ph at sa oash.upd@up.edu.ph.

Maraming salamat sa mga dumalo!

Pagsasanay sa Kasarian ng mga UPD Guards

Isang matagumpay na hapon ang naisagawa ng UP Diliman Gender Office kasama ang mga security guards na dalawang buwan nang walang trabaho at pasahod dahil sa hindi pagrerenew ng kanilang agency. Bilang suporta, naganap ang isang maikling Gender Sensitivity Orientation at oryentasyon sa Gender-Based Violence Protocol sa pangunguna nina Training at SOGIE Officer Giano Potes at Guidance Specialist Anna Villanueva sa tulong nina Connie Marquina at Wilfran Dela Paz. Nakapagbahagi ng karunungan ang UPDGO sa mga guards at kanilang mga pamilya tungkol sa batayang konsepto sa kasarian at naging daan din ito upang sila ay makapagbahagi ng personal na karanasan tungkol sa diskriminasyon, pang-aabuso, at harassment sa trabaho, tahanan, at komunidad. Nakatanggap ang mga guards ng tote bags na may kasamang babasahin at materyal tungkol sa kasarian at sekswalidad kasama ang munting handog na pakain para sa lahat. 

Kasabay ng pagsulong sa kaalaman at serbisyo sa kasarian at sekswalidad ay ang pagsulong para sa sahod, trabaho, at karapatan para sa lahat. 

SIGN UP NA! PAGSASANAY AT WEBINAR NG UPDGO

Narito ang iskedyul sa mga sesyon ng pagsasanay at webinar ng UPDGO sa Agosto 2022 na maaaring daluhan ng mga miyembro ng komunidad ng UP Diliman. Maaaring indibidwal o pangkat ang mag-register, ilagay lamang sa form kung ilan ang dadalo kung para sa pangkat. Kada sesyon ay animnapung (60) katao ang maaaring mapadalo. Magpapadala ng kumpirmasyon ang UPDGO isang (1) linggo bago ang petsa ng sesyon.

Magregister dito: https://linktr.ee/updgotrainings, o i-scan ang QR code.

Maraming salamat at kitakits sa mga sesyon!

#GST2022

#GSO2022

 

BANYUHAY – PRIDE MONTH episode

Naganap noong Hunyo 6, 2022 ang Banyuhay – Pride Month episode ng DILG NCR Local Government Capability Development Division kung saan inimbita ang UP Diliman Gender Office. Ang Banyuhay ay lingguhang ganap ng opisina upang magkaroon ng puwang ang malayang talakayan sa kanilang mga kawani. Ngayong buwan ay pinili nilang itampok ang Pride Month, ang kasaysayan at kahalagahan nito. Pangunahing tagapagsalita sa aktibidad si Coordinator Kristel May Gomez-Magdaraog.

Read More

We Don’t Talk About Bruno

Idinaos nang matagumpay noong April 30, 2022 ang webinar para sa mga guro at magulang ng UP Integrated School na pinamagatang “We Don’t Talk About Bruno: Paksang Pangkasarian, Bakit Mahirap Pag-usapan?” Pinangunahan ito ng Gender and Development Committee ng UPIS at ng opisina ng UPDGO. Ang mga tagapagsalita ay sina Ms. Yeng Gatchalian, Ms. Lance Reblando, at ang Guidance Specialist ng UPDGO na si Ms. Anna Villanueva.

Read More