Online GST: UP School of Economics

Ginanap noong Mayo 10-11 ang Online Gender Sensitivity Training para sa mga kawani ng UP School of Economics. Nagbigay ng pambungad na mensahe ang Officer-In-Charge ng UPSE na si Dr. Aleli D. Kraft, at naging panauhing tagapagsalita si Mary Leian Marasigan Pasumbal na nagtalakay hinggil sa Batas at Kasarian. Maraming Salamat sa paanyaya at pagdalo, UPSE!

Online GST: UP College of Law

Ginanap noong Mayo 6-7 ang Online Gender Sensitivity Training para sa mga kawani ng UP Law Center. Ang program officers ng UPDGO ang nagturo ng mga batayang module habang ang dating tagapag-ugnay ng UPDGO na si Bernadette Villanueva Neri ang nagbigay ng oryentasyon sa UP ASH Code.
Maraming Salamat sa paanyaya at pagdalo!

 

Ginanap noong Mayo 6-7 ang Online Gender Sensitivity Training para sa mga kawani ng UP Law Center. Ang program officers ng UPDGO ang nagturo ng mga batayang module habang ang dating tagapag-ugnay ng UPDGO na si Bernadette Villanueva Neri ang nagbigay ng oryentasyon sa UP ASH Code. Maraming Salamat sa paanyaya at pagdalo!

Masculinities Webinar at ASH Code Orientation: CHK Athletes

Ginanap ang Masculinities Webinar at ASH Code Orientation para sa mga atleta ng CHK, kasama si Eric “Cabring” R. Cabrera (Masculinities Module Writer ng UPDGO) at si Dr. Teresa Paula De Luna (Coordinator, UP Diliman OASH), sa pangangasiwa ng parehong UPD OASH, UPDGO at U.P. College of Human Kinetics.  Maraming Salamat sa partisipasyon ng ating mga atleta, at NAWA’Y TULOY-TULOY NA MAITAGUYOD ANG MGA LIGTAS NA ESPASYO SA ATING PALARUAN.