DSWD NCR at UPDGO para sa SOGIE

Sa pangunguna nina Kristel May Gomez Magdaraog at Gio Potes ng UP Diliman Gender Office, idinaos noong Agosto 23-25 ang tatlong araw na pagsasanay sa SOGIE (o sexual orientation, gender identity and expression) kasama ang mga opisyales at kawani ng NCR Field Office ng Department of Social Welfare and Development. Naging masikhay ang talakayan, pati na din ang pagbabahagi ng mga plano at mga karanasan ng mga kasamahan mula sa DSWD.