Gender-Based Violence Referral System

Maaaring itong makatulong sa mga victim-survivors at mga mayroong kakilalang nakaranas ng GBV.

Lahat ng programa ng UPDGO kabilang ang pagsasanay, pananaliksik at publikasyon, psychosocial at legal counseling ay patuloy na isasagawa online, maliban sa mga ispesyal na kaso ng face-to-face counseling. Maaring makipag-ugnayan sa updgo@up.edu.ph (email), UP Diliman Gender Office (Bb page), at/o Smart – 0947-428-0190; Globe – 0966-340-3602 (cellphone) para sa detalye.