Masculinities Webinar at ASH Code Orientation: CHK Athletes

Ginanap ang Masculinities Webinar at ASH Code Orientation para sa mga atleta ng CHK, kasama si Eric “Cabring” R. Cabrera (Masculinities Module Writer ng UPDGO) at si Dr. Teresa Paula De Luna (Coordinator, UP Diliman OASH), sa pangangasiwa ng parehong UPD OASH, UPDGO at U.P. College of Human Kinetics.  Maraming Salamat sa partisipasyon ng ating mga atleta, at NAWA’Y TULOY-TULOY NA MAITAGUYOD ANG MGA LIGTAS NA ESPASYO SA ATING PALARUAN.