MULAT: Book of Gender Abstracts

Inilunsad kasabay ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 2022 ang Mulat: Book of Gender Abstracts na layuning maimapa ang kasalukuyang interes at dibersidad ng mga pag-aaral ukol sa kasarian.
Mayroong naitalang 117 na pag-aaral mula 2016-2021. Tinatanaw na maisama sa publikasyon ng UPDGO ang Mulat.

Para sa pisikal at elektronikong kopya ng MULAT: Book of Abstracts, padalhan lang kami ng mensahe sa updgo@up.edu.ph o sa aming Facebook page https://www.facebook.com/updgo.2003