Pagbati, CMO-UP Diliman

Pagbati sa CMO-UP Diliman! Idinaos noong Setyembre 30 ang whole-day Gender Sensitivity Training para sa mga empleyado ng Campus Maintenance Office – UP Diliman. Naroon din ang CMO Director na si Perlita Raña na nagbahagi ng natatanging mensahe para sa mga kawani. Nagbigay ng pagsasanay sina Gio Potes at Anna Villanueva. Maglulunsad ng isa pang training sa susunod na mga araw ang UPDGO para sa iba pang mga empleyado ng CMO. Layon nating maglunsad ng ganitong mga pagsasanay sa lahat ng mga kawani at empleyado ng UP Diliman.

#GST2022