Safe Spaces Act Primer (R.A. No. 11313)

Ambag ng UP Diliman Gender Office ang Safe Spaces Act Primer sa Pride Month 20201 ngayong buwan ng Hunyo. Sa paglimbag nito, nawa’y mapalaganap natin ang mga karapatan at mabigyan ng kaalaman ang kalakhan tungkol sa batas na ito para tuluyan nang mawakasan ang mga karahasang nakabatay sa kasarian.

Maaaring maakses ang primer sa link na ito: SSA Primer