Muling inaanyayahan ang lahat ng mga organisasyon at yunit ng UP Diliman para sa Pride Month Preparatory Meeting sa darating na Abril 27 (Martes, 1-3 NH via Zoom).  Mainam na mayroon kayong maimungkahi para sa ating tema at mga aktibidad. RSVP: https://forms.gle/FHwWfYvUL4QawuKH8