Tinapay at Rosas: Sitwasyon ng Kababaihang Kontraktwal sa Panahon ng Pandemya

Bilang pakikiisa ng UP Diliman Gender Office at Alliance of Contractual Employees in UP sa Women’s Month, ilulunsad po natin ang “Tinapay at Rosas.” Layunin ng webinar na itong alamin ang kalagayan ng mga kababaihang kontraktwal sa panahon ng pandemya. Magsasalita rito si Cham Perez ng Center for Women’s Resources at si Ka Nitz ng Kilusang Mayo Uno.

Iniimbitahan  ang lahat ng mga manggagawang kontraktwal sa unibersidad na dumalo dito.
Para sa rehistrasyon, maaaring pumunta sa link na nasa ito. Direkta kayong makakatanggap ng e-mail para sa impormasyon kung papaano makakalahok sa webinar.