MEMORANDUM BLG. FRN-21-139: UP Diliman Pride 2021

Naglabas ang Opisina ng Tsanselor ng Memorandum tungkol sa paglahok ng UP Diliman para sa pagdiriwang ng UPD Pride 2021. Ang pagdiriwang na itoay pagkilala sa matagal na paglaban sa karahasan at diskriminasyon ng mga LGBTQIA+ community na nagsimula sa Stonewall Riots noong 26 Hunyo 1969 sa New York.

Para sa mga katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa updgo@up.edu.ph o kaya ay sa Facebook Page ng UPDGO.