Inaanyayahan ang lahat na tunghayan ang Unang Gawad Kasarian 2021 sa Marso 30, 2021 alas-4 ng hapon sa Facebook Page ng UP Diliman Gender Office.