BUWAN NG WIKA 2022

Nakikiisa ang UPDGO sa Sentro ng Wikang Filipino UP Diliman sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2022 na may temang “Wikang Filipino: Talaytay ng Karapatan, Katotohanan, at Katarungang Panlipunan.”
Makiisa sa mga aktibidad na inihanda ngayong buwan at tuluyang itaguyod ang Wikang Pambansa.
 
Narito ang Kalendaryo ng mga Aktibidad:
1. Linangan 2022: Workshop sa Katutubong Pananaliksik sa Sikolohiya. Apat na araw na palihan sa pananaliksik sa sikolohiya, agham panlipunan, at humanidades. [Ang detalye ay makikita sa FB page ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino]
2. Paghinun-anon: Talakayan sa Wikang Filipino. Mga panayam sa iba’t ibang paksang pangwika. [Ang detalye ay makikita sa FB page ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas]
3. Filipino Ngayon: Mga Isyu at Problema ng Wikang Pambansa. Dalawang araw na seminar na isasagawa para sa mga guro at mag-aaral sa Batangas. [Onsite na gawain na pinamamahalaan ng Batangas Eastern Colleges]
4. Open Talk: Wikang Filipino at Kasaysayan sa Hamon ng Disimpormasyon. Webinar kasama ang PambansangAlagad ng Sining Virgilio S. Almario at Pangulo ng Philippine Historical Association Ma. Luisa T. Camagay. [Ang detalye ay maipababatid sa mga susunod na araw sa FB page ng UPOU Multimedia Center]
5. Lunsaran: Paglulunsad ng mga Publikasyon. Paglulunsad ng mga bagong aklat at isyu ng Daluyang journal ng SWF-UPD sa online na platform na pinondohan ng Opisina ng Tsanselor. [Ipalalabas ito sa FB page ng SWF-UPD]
Bisitahin ang pahina ng Sentro ng Wikang Filipino para sa mga detalye ng rehistrasyon at iba pang impormasyon https://www.facebook.com/swfupdiliman