Tumindig, Kababaihan!

Nakikiisa ang UP Diliman Gender Office sa pandaigdigang protesta ngayong Pebrero 14, 2022 upang tuluyang wakasan ang lahat ng porma ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Patuloy na tumindig para sa karapatan at seguridad ng kababaihan!