IDAHOTB 2021: Call for Artworks

Ngayong paparating na International Day Against Homophobia, Transphobia at Biphobia (IDAHOTB), nananawagan ang UP Diliman Gender Office sa lahat ng mga boluntaryong alagad ng sining na maging bahagi ng nagpapatuloy na pakikibakang bahaghari laban sa diskriminasyon at karahasan!

Magsumite ng inyong mga likhang sining na tumatalakay sa buhay ng LGBTQIA++, partikular na sa pandaigdigang tema ng #IDAHOTB2021 na “????????: ?????????, ??????????, ???????!”. Tatanggap ng mga kontribusyon hanggang 7 Mayo 2021.


Maaaring magsumite ng alinman sa mga sumusunod:

– painting / sketch / collage / digital illustration
– digital image / photograph
– video art (hindi lalampas ng 20 minuto)
– short film (narrative, experimental, documenary – hindi lalampas ng 20 minuto)
– poetry reading / spoken word poetry (hindi lalampas ng 5 minuto)
– song performance / music video (hindi lalampas ng 5 minuto)
– dance performance (hindi lalampas ng 5 minuto)
– theatrical performance / skit (hindi lalampas ng 5 minuto)
– performance art video (hindi lalampas ng 5 minuto)
– iba pang mga likhang digital

???????? ????????? ???????? ???? ?, ????.
Sa Mayo 17, ang mga isusumite ay magiging bahagi ng isang buong araw na pagpapatampok ng mga likhang-sining at magtatapos sa isang IDAHOTB Cultural Night sa ganap na 6 – 8 NG.

Maging bahagi ng pakikibaka, sa pamamagitan ng sining at kultura! Magrehistro lamang dito: https://forms.gle/9WrFUnQ7M28Wq4ni9]