IDAHOBIT & UPD Pride2022 CALL FOR ACTIVITIES

Inaanyayahan ang lahat ng mga opisina, yunit, organisasyon sa UP Diliman na makiisa sa darating na pagdiriwang ng IDAHOBIT 2022 at ng UP Diliman Pride 2022 sa pamamagitan ng paglulunsad ng iba’t ibang mga aktibidad mula buwan ng Mayo hanggang Hunyo. Inaasahan namin ang inyong mga malikhain at pangmalakasang gawain upang maisulong ang ating mga panawagan para sa karapatan ng lahat ng kasarian. Ilang mga halimbawa ay mga webinars, forums, talks, workshops, art showcase, film showing, at iba pa!

Maaari ring makipag-ugnayan sa aming opisina para makipag-partner at makipagtulungan. Kontakin kami sa updgo@up.edu.ph para sa mga katanungan at pakikipag-partner.

#IDAHOBIT
#IDAHOBIT2022
#UPDPRIDE
#UPPRIDE2022