International Women’s Day 2022

Sa pakikiisa ng GAD Committee at ng iba’t ibang sektor sa komunidad ng UP Diliman, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Pandaigdigang Buwan at Araw ng Kababaihan 2022. Ito ang taunang pakikiisa ng UP Diliman sa pandaigdigang kaganapan para sa kababaihan. Mula sa mga pagpupulong ng GAD Focal Point System, ang naging tema ngayong taon ay DEFEND UP: Manindigan para sa paghilom, pagbangon, pagsulong, at pagkakapantay-pantay! na sumasalamin sa kalagayan ng kababaihan at iba pang kasarian sa panahon ng pagbangon natin sa iba’t ibang krisis sa bansa. Sa pagpapatuloy natin sa ikalawang taon ng pandemya, nananatili pa rin ang ating paninindigan para sa pagsulong ng ating karapatan, kasama rito ang paghilom at pagbangon natin sa kahirapan, karahasan at karamdaman.  Nananatili pa rin ang banta ng pag-atake sa Unibersidad dahil sa hindi pa rin nawawakasang usapin tungkol sa unilateral na pagkansela  ng DND ng UP-DND Accord. Bilang Pamantasan  ng Bayan, nararapat lamang tayong mandigan para sa karapatang pantao, kagalingan at  kaligtasan ng kababaihan at lahat ng kasarian.

Binuksan ang buwan sa pamamagitan ng isang online na kilos protesta na may mga pagtatanghal at mga mensahe ng pakikiisa mula sa iba’t ibang sektor ng unibersidad na ginanap noong Marso 8. Nakiisa rin ang iba’t ibang mga opisina at yunit sa pamamagitan ng kanilang mga aktibidad at programa. Pinakatampok na aktibidad ng UPDGO ang paglulunsad rin ng 3-Day voter’s education series ang opisina na pinamagatang Babae, Botante at Bayan: Ang Boses ng Kababaihan sa Halalan na ginanap noong Marso 18, 23, at 25. Nagsara ang pagdiriwang sa taunang Gawad Kasarian na ginanap noong Marso 31, 2022.

Narito ang link ng mga isinagawang aktibidad:

  1. Pandaigdigang Araw ng Kababaihan 2022 Online Protest: https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/1379319312562821
  2. Babae, Botante at Bayan: Ang Boses ng Kababaihan sa Halalan Episode 1: https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/509367010823105
  3. Babae, Botante at Bayan: Ang Boses ng Kababaihan sa Halalan Episode 2: https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/364568722211679
  4. Babae, Botante at Bayan: Ang Boses ng Kababaihan sa Halalan Episode 3: https://www.facebook.com/updgo.2003/videos/671183034215760

 

#DefendUP
#BuwanNgKababaihan2022
#WM2022
#OBRPhilippines
#OBR2022
#WomensMonth2022