Sulong, Bahaghari! Isang Pasasalamat!

🌈Sulong, Bahaghari!🌈
Ginanap noong June 24, 2022 ang online Pride celebration ng UP Diliman na puno ng mensahe ng pakikiisa at mga pagtatanghal para sa Pride. Maraming salamat sa lahat ng nanood at nakiisa noong Byernes at lalong lalo na sa iba’t ibang sektor na nagpahayag ng suporta para sa adbokasya maging sa mga organisasyon at artista ng bayan na nagtanghal. Maraming salamat sa The UP Repertory Company, UP Kontra-GaPi, at UP LIRIKA, Doña Amour, Mrs. Tan, Aries Night, Kieffy, and Ally Nicole!
Pagbati rin sa UP Diliman Office of Anti Sexual Harassment  sa paglulunsad ng OASH Narratives na matatagpuan sa kanilang FB page. Inilunsad din ang bidyo ng mga kaganapan noong nakaraang pagdiriwang ng UP Diliman Women’s Month 2022. Bisitahin ang opisyal na Youtube ng opisina sa https://youtu.be/kfoZUjqNdI8
Patuloy tayong sumulong sa ating mga laban kahit tapos na ang Pride Month. Patuloy tayong manawagan para sa isang lipunang ligtas at malaya para sa lahat ng kasarian at ibang bulnerableng sektor ng lipunan. Manindigan lalo na sa panahong talamak ang disimpormasyon sa loob at labas ng social media.