BANYUHAY – PRIDE MONTH episode

Naganap noong Hunyo 6, 2022 ang Banyuhay – Pride Month episode ng DILG NCR Local Government Capability Development Division kung saan inimbita ang UP Diliman Gender Office. Ang Banyuhay ay lingguhang ganap ng opisina upang magkaroon ng puwang ang malayang talakayan sa kanilang mga kawani. Ngayong buwan ay pinili nilang itampok ang Pride Month, ang kasaysayan at kahalagahan nito. Pangunahing tagapagsalita sa aktibidad si Coordinator Kristel May Gomez-Magdaraog.

Muli, pagbati sa DILG NCR Local Government Capability Development Division sa isang matagumpay na kaganapan at maraming salamat sa pagkakataong ibinigay kay Ms. Kristel at sa aming opisina na kayo ay aming makabahagi sa talakayang SOGIESC at Pride. Maging daan sana ito sa marami pang ganitong talakayan sa iba pang mga opisina sa bansa.