Online GST: UP College of Law

Ginanap noong Mayo 6-7 ang Online Gender Sensitivity Training para sa mga kawani ng UP Law Center. Ang program officers ng UPDGO ang nagturo ng mga batayang module habang ang dating tagapag-ugnay ng UPDGO na si Bernadette Villanueva Neri ang nagbigay ng oryentasyon sa UP ASH Code.
Maraming Salamat sa paanyaya at pagdalo!

 

Ginanap noong Mayo 6-7 ang Online Gender Sensitivity Training para sa mga kawani ng UP Law Center. Ang program officers ng UPDGO ang nagturo ng mga batayang module habang ang dating tagapag-ugnay ng UPDGO na si Bernadette Villanueva Neri ang nagbigay ng oryentasyon sa UP ASH Code. Maraming Salamat sa paanyaya at pagdalo!